İŞ HUKUKU

  • İşe İade Davaları
  • Ücret Hakkına, Fazla Mesai Ücretine ve Tatil Ücretine İlişkin Davalar
  • İş Kazalarından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri
  • Kıdem Tazminatı Davası
  • İhbar Tazminatı Davası
  • İbraname Düzenlenmesi ve İbranameden Doğan Uyuşmazlıklar
  • Ücretli İzin, Mola Hakkı, Süt İzni Hakkı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Hukukundan Doğan Diğer Uyuşmazlıklar