AİLE HUKUKU

Esas olan ailenin korunmasıdır.

• Mal rejimi Davaları
• Nişanın Bozulmasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
• Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma ile Mal Rejimi Tasfiyesi
• Boşanmaya İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri
• Nafaka Artırımı ve Nafaka İndirimi Davaları
• Velayet ve Vesayet Davaları