GAYRI MENKUL HUKUKU

Gayrı Menkul hukuku kapsamında hizmet yelpazemizde bulunanlar.

  • Alım – Satım Sözleşmeleri ile Bunlardan Doğan Davalar
  • Kira Sözleşmeleri ile Bunlardan Doğan Davalar
  • Tescil, Tadil, Terkin ve Benzeri Tapu İşlemleri
  • Taşınmaz Üzerinde 3. Kişi Yararına Hak Tesis Edilmesi (İrtifak)
  • İpotek
  • Hukuki Durum Tespiti ve Raporlama (Due Dilligence)
  • İmar Planı ve Ruhsata İlişkin Davalar
  • Tahliye Davaları