Önder Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

  • 0212 582 72 68 – 0212 582 75 34
  • [protected email address]
HUKUKİ YAZILAR

HUKUKİ YAZILAR

Başkasına Ait Borcun Ödenmesi - (kopya)

Başkasına Ait Borcun Ödenmesi - (kopya)

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 1994/8173 K. 1994/9655 T. 7.11.1994• BAŞKASINA AİT BORCUN ÖDENMESİ ( Elektrik Abonmanlığı İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi )• HAKSIZ İKTİSAP ( Elektrik Abonmanlığı İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi )• ELEKTRİK ABONELİĞİ ( Abonmanlık İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesinin Haksız İktisap Teşkil Etmesi )818/m.62ÖZET : Her sözleşme kural olarak, yalnız kendi tarafları için haklar ve...
İşçilik Alacakları – Dava Türü - (kopya)

İşçilik Alacakları – Dava Türü - (kopya)

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2016/23472 Esas 2016/17442 Karar Mahkemece toplanan deliller,tanık beyanları,bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde;davacının 17/06/2006 tarihinden itibaren farklı şirketler bünyesinde davalı üniversitede çalıştığı, banka kayıtları , davacının kıdemi ve işi dikkate alınarak maaşının net 1.360,19 TL olduğu,somut olayda davacının davalı şirketin işçisi olarak diğer davalı üniversitede yardımcı işlerden...
Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya)

Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya)

CEZA GENEL KURULU KARARI ESAS: 2014/15-74, KARAR: 2014/357 İtirazın kapsamına göre inceleme, sanıklar hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır. Suçun sübutuna ilişkin bir uyuşmazlık bulunmayan olayda, Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; keşide yerinin gösterilmemesi nedeniyle yasal unsurları eksik olan sahte çek...
Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya) - (kopya)

Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya) - (kopya)

CEZA GENEL KURULU KARARI ESAS: 2014/15-74, KARAR: 2014/357 İtirazın kapsamına göre inceleme, sanıklar hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır. Suçun sübutuna ilişkin bir uyuşmazlık bulunmayan olayda, Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; keşide yerinin gösterilmemesi nedeniyle yasal unsurları eksik olan sahte çek...
Başkasına Ait Borcun Ödenmesi - (kopya)

Başkasına Ait Borcun Ödenmesi - (kopya)

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 1994/8173 K. 1994/9655 T. 7.11.1994• BAŞKASINA AİT BORCUN ÖDENMESİ ( Elektrik Abonmanlığı İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi )• HAKSIZ İKTİSAP ( Elektrik Abonmanlığı İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi )• ELEKTRİK ABONELİĞİ ( Abonmanlık İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesinin Haksız İktisap Teşkil Etmesi )818/m.62ÖZET : Her sözleşme kural olarak, yalnız kendi tarafları için haklar ve...
İşçilik Alacakları – Dava Türü - (kopya)

İşçilik Alacakları – Dava Türü - (kopya)

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2016/23472 Esas 2016/17442 Karar Mahkemece toplanan deliller,tanık beyanları,bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde;davacının 17/06/2006 tarihinden itibaren farklı şirketler bünyesinde davalı üniversitede çalıştığı, banka kayıtları , davacının kıdemi ve işi dikkate alınarak maaşının net 1.360,19 TL olduğu,somut olayda davacının davalı şirketin işçisi olarak diğer davalı üniversitede yardımcı işlerden...
Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya)

Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya)

CEZA GENEL KURULU KARARI ESAS: 2014/15-74, KARAR: 2014/357 İtirazın kapsamına göre inceleme, sanıklar hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır. Suçun sübutuna ilişkin bir uyuşmazlık bulunmayan olayda, Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; keşide yerinin gösterilmemesi nedeniyle yasal unsurları eksik olan sahte çek...
Cinsel İstismar ( YCGK) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Cinsel İstismar ( YCGK) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Cinsel taciz suçunda; failin mağdureyi zorla öperken dilini ağzına sokması vücuda organ sokulması niteliğinde olmadığından iddianamede anlatılan eylemin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturması mümkün değildir. "... Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturup oluşturmayacağına dair delillerin değerlendirilmesinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu" gerekçesiyle bozulmasında isabet bulunmamaktadır. Sanığın vücut...
Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Uyuşmazlık; sanığın öldürme eylemini kasten mi, olası kastla mı, yoksa bilinçli taksirle mi gerçekleştirdiğinin belirlenmesine ilişkindir. Olay yerine gelmeden önce doldurduğunu unuttuğunu söylediği av tüfeğini, maktulün ve tanığın av tüfeğinin dolu olabileceği uyarılarına aldırmadan maktulün bacağına doğrultup ateş eden sanığın, saçma tanelerinin maktulün hedef alınan bacağına isabet edebileceğini ve atış mesafesine göre ölümcül bir etki...
Başkasına Ait Borcun Ödenmesi - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Başkasına Ait Borcun Ödenmesi - (kopya) - (kopya) - (kopya)

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 1994/8173 K. 1994/9655 T. 7.11.1994• BAŞKASINA AİT BORCUN ÖDENMESİ ( Elektrik Abonmanlığı İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi )• HAKSIZ İKTİSAP ( Elektrik Abonmanlığı İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi )• ELEKTRİK ABONELİĞİ ( Abonmanlık İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesinin Haksız İktisap Teşkil Etmesi )818/m.62ÖZET : Her sözleşme kural olarak, yalnız kendi tarafları için haklar ve...
Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya) - (kopya)

Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya) - (kopya)

CEZA GENEL KURULU KARARI ESAS: 2014/15-74, KARAR: 2014/357 İtirazın kapsamına göre inceleme, sanıklar hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır. Suçun sübutuna ilişkin bir uyuşmazlık bulunmayan olayda, Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; keşide yerinin gösterilmemesi nedeniyle yasal unsurları eksik olan sahte çek...
Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya) - (kopya)

Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya) - (kopya)

CEZA GENEL KURULU KARARI ESAS: 2014/15-74, KARAR: 2014/357 İtirazın kapsamına göre inceleme, sanıklar hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır. Suçun sübutuna ilişkin bir uyuşmazlık bulunmayan olayda, Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; keşide yerinin gösterilmemesi nedeniyle yasal unsurları eksik olan sahte çek...
Başkasına Ait Borcun Ödenmesi - (kopya)

Başkasına Ait Borcun Ödenmesi - (kopya)

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 1994/8173 K. 1994/9655 T. 7.11.1994• BAŞKASINA AİT BORCUN ÖDENMESİ ( Elektrik Abonmanlığı İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi )• HAKSIZ İKTİSAP ( Elektrik Abonmanlığı İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi )• ELEKTRİK ABONELİĞİ ( Abonmanlık İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesinin Haksız İktisap Teşkil Etmesi )818/m.62ÖZET : Her sözleşme kural olarak, yalnız kendi tarafları için haklar ve...
İşçilik Alacakları – Dava Türü - (kopya) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

İşçilik Alacakları – Dava Türü - (kopya) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2016/23472 Esas 2016/17442 Karar Mahkemece toplanan deliller,tanık beyanları,bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde;davacının 17/06/2006 tarihinden itibaren farklı şirketler bünyesinde davalı üniversitede çalıştığı, banka kayıtları , davacının kıdemi ve işi dikkate alınarak maaşının net 1.360,19 TL olduğu,somut olayda davacının davalı şirketin işçisi olarak diğer davalı üniversitede yardımcı işlerden...
Cinsel İstismar ( YCGK) - (kopya) - (kopya)

Cinsel İstismar ( YCGK) - (kopya) - (kopya)

Cinsel taciz suçunda; failin mağdureyi zorla öperken dilini ağzına sokması vücuda organ sokulması niteliğinde olmadığından iddianamede anlatılan eylemin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturması mümkün değildir. "... Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturup oluşturmayacağına dair delillerin değerlendirilmesinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu" gerekçesiyle bozulmasında isabet bulunmamaktadır. Sanığın vücut...
Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya)

Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya)

Uyuşmazlık; sanığın öldürme eylemini kasten mi, olası kastla mı, yoksa bilinçli taksirle mi gerçekleştirdiğinin belirlenmesine ilişkindir. Olay yerine gelmeden önce doldurduğunu unuttuğunu söylediği av tüfeğini, maktulün ve tanığın av tüfeğinin dolu olabileceği uyarılarına aldırmadan maktulün bacağına doğrultup ateş eden sanığın, saçma tanelerinin maktulün hedef alınan bacağına isabet edebileceğini ve atış mesafesine göre ölümcül bir etki...
Cinsel İstismar ( YCGK) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Cinsel İstismar ( YCGK) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Cinsel taciz suçunda; failin mağdureyi zorla öperken dilini ağzına sokması vücuda organ sokulması niteliğinde olmadığından iddianamede anlatılan eylemin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturması mümkün değildir. "... Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturup oluşturmayacağına dair delillerin değerlendirilmesinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu" gerekçesiyle bozulmasında isabet bulunmamaktadır. Sanığın vücut...
Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Uyuşmazlık; sanığın öldürme eylemini kasten mi, olası kastla mı, yoksa bilinçli taksirle mi gerçekleştirdiğinin belirlenmesine ilişkindir. Olay yerine gelmeden önce doldurduğunu unuttuğunu söylediği av tüfeğini, maktulün ve tanığın av tüfeğinin dolu olabileceği uyarılarına aldırmadan maktulün bacağına doğrultup ateş eden sanığın, saçma tanelerinin maktulün hedef alınan bacağına isabet edebileceğini ve atış mesafesine göre ölümcül bir etki...
Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya)

Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya)

Uyuşmazlık; sanığın öldürme eylemini kasten mi, olası kastla mı, yoksa bilinçli taksirle mi gerçekleştirdiğinin belirlenmesine ilişkindir. Olay yerine gelmeden önce doldurduğunu unuttuğunu söylediği av tüfeğini, maktulün ve tanığın av tüfeğinin dolu olabileceği uyarılarına aldırmadan maktulün bacağına doğrultup ateş eden sanığın, saçma tanelerinin maktulün hedef alınan bacağına isabet edebileceğini ve atış mesafesine göre ölümcül bir etki...
İşçilik Alacakları – Dava Türü - (kopya) - (kopya) - (kopya)

İşçilik Alacakları – Dava Türü - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2016/23472 Esas 2016/17442 Karar Mahkemece toplanan deliller,tanık beyanları,bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde;davacının 17/06/2006 tarihinden itibaren farklı şirketler bünyesinde davalı üniversitede çalıştığı, banka kayıtları , davacının kıdemi ve işi dikkate alınarak maaşının net 1.360,19 TL olduğu,somut olayda davacının davalı şirketin işçisi olarak diğer davalı üniversitede yardımcı işlerden...
Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Uyuşmazlık; sanığın öldürme eylemini kasten mi, olası kastla mı, yoksa bilinçli taksirle mi gerçekleştirdiğinin belirlenmesine ilişkindir. Olay yerine gelmeden önce doldurduğunu unuttuğunu söylediği av tüfeğini, maktulün ve tanığın av tüfeğinin dolu olabileceği uyarılarına aldırmadan maktulün bacağına doğrultup ateş eden sanığın, saçma tanelerinin maktulün hedef alınan bacağına isabet edebileceğini ve atış mesafesine göre ölümcül bir etki...
Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya) - (kopya) - (kopya)

CEZA GENEL KURULU KARARI ESAS: 2014/15-74, KARAR: 2014/357 İtirazın kapsamına göre inceleme, sanıklar hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır. Suçun sübutuna ilişkin bir uyuşmazlık bulunmayan olayda, Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; keşide yerinin gösterilmemesi nedeniyle yasal unsurları eksik olan sahte çek...
Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Uyuşmazlık; sanığın öldürme eylemini kasten mi, olası kastla mı, yoksa bilinçli taksirle mi gerçekleştirdiğinin belirlenmesine ilişkindir. Olay yerine gelmeden önce doldurduğunu unuttuğunu söylediği av tüfeğini, maktulün ve tanığın av tüfeğinin dolu olabileceği uyarılarına aldırmadan maktulün bacağına doğrultup ateş eden sanığın, saçma tanelerinin maktulün hedef alınan bacağına isabet edebileceğini ve atış mesafesine göre ölümcül bir etki...
İşçilik Alacakları – Dava Türü - (kopya) - (kopya)

İşçilik Alacakları – Dava Türü - (kopya) - (kopya)

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2016/23472 Esas 2016/17442 Karar Mahkemece toplanan deliller,tanık beyanları,bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde;davacının 17/06/2006 tarihinden itibaren farklı şirketler bünyesinde davalı üniversitede çalıştığı, banka kayıtları , davacının kıdemi ve işi dikkate alınarak maaşının net 1.360,19 TL olduğu,somut olayda davacının davalı şirketin işçisi olarak diğer davalı üniversitede yardımcı işlerden...
Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya) - (kopya)

Sahte Çek – Nitelikli Dolandırıcılık - (kopya) - (kopya)

CEZA GENEL KURULU KARARI ESAS: 2014/15-74, KARAR: 2014/357 İtirazın kapsamına göre inceleme, sanıklar hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır. Suçun sübutuna ilişkin bir uyuşmazlık bulunmayan olayda, Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; keşide yerinin gösterilmemesi nedeniyle yasal unsurları eksik olan sahte çek...
Cinsel İstismar ( YCGK) - (kopya)

Cinsel İstismar ( YCGK) - (kopya)

Cinsel taciz suçunda; failin mağdureyi zorla öperken dilini ağzına sokması vücuda organ sokulması niteliğinde olmadığından iddianamede anlatılan eylemin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturması mümkün değildir. "... Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturup oluşturmayacağına dair delillerin değerlendirilmesinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu" gerekçesiyle bozulmasında isabet bulunmamaktadır. Sanığın vücut...
Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya)

Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya)

Uyuşmazlık; sanığın öldürme eylemini kasten mi, olası kastla mı, yoksa bilinçli taksirle mi gerçekleştirdiğinin belirlenmesine ilişkindir. Olay yerine gelmeden önce doldurduğunu unuttuğunu söylediği av tüfeğini, maktulün ve tanığın av tüfeğinin dolu olabileceği uyarılarına aldırmadan maktulün bacağına doğrultup ateş eden sanığın, saçma tanelerinin maktulün hedef alınan bacağına isabet edebileceğini ve atış mesafesine göre ölümcül bir etki...
Cinsel İstismar ( YCGK) - (kopya) - (kopya)

Cinsel İstismar ( YCGK) - (kopya) - (kopya)

Cinsel taciz suçunda; failin mağdureyi zorla öperken dilini ağzına sokması vücuda organ sokulması niteliğinde olmadığından iddianamede anlatılan eylemin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturması mümkün değildir. "... Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu oluşturup oluşturmayacağına dair delillerin değerlendirilmesinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu" gerekçesiyle bozulmasında isabet bulunmamaktadır. Sanığın vücut...
Başkasına Ait Borcun Ödenmesi - (kopya) - (kopya) - (kopya)

Başkasına Ait Borcun Ödenmesi - (kopya) - (kopya) - (kopya)

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 1994/8173 K. 1994/9655 T. 7.11.1994• BAŞKASINA AİT BORCUN ÖDENMESİ ( Elektrik Abonmanlığı İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi )• HAKSIZ İKTİSAP ( Elektrik Abonmanlığı İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi )• ELEKTRİK ABONELİĞİ ( Abonmanlık İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesinin Haksız İktisap Teşkil Etmesi )818/m.62ÖZET : Her sözleşme kural olarak, yalnız kendi tarafları için haklar ve...
Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya)

Kast – Olası Kast – Bilinçli Taksir Ayrımı (YCGK) - (kopya) - (kopya)

Uyuşmazlık; sanığın öldürme eylemini kasten mi, olası kastla mı, yoksa bilinçli taksirle mi gerçekleştirdiğinin belirlenmesine ilişkindir. Olay yerine gelmeden önce doldurduğunu unuttuğunu söylediği av tüfeğini, maktulün ve tanığın av tüfeğinin dolu olabileceği uyarılarına aldırmadan maktulün bacağına doğrultup ateş eden sanığın, saçma tanelerinin maktulün hedef alınan bacağına isabet edebileceğini ve atış mesafesine göre ölümcül bir etki...
3WTURK CMS v8.2