İCRA ve İFLAS HUKUKU

İcra hukukunda amaç alacağın tahsili noktasında çözüm üretebilmektir.

  • İcra Takip İşlemleri
  • İflas İşlemleri
  • Borca İtiraz, İmzaya İtiraz, İstihkak ve İstirdat Davaları
  • Alacak ve Borç Tasfiye İşlemleri