TİCARET HUKUKU

Ticarette değişen koşullarda iletişimi doğru zeminde yürütmek esastır.

  • Alacak Davaları
  • Şirket Kuruluşu, Birleşme, Devralma, Bölünme ve Bağlantılı Ofis ile Bağlantılı Şirket Kuruluşu
  • Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
  • Şirket Ortaklarına Dair Hak ve Borçlar
  • Şirket Genel Kurul Toplantılarının Düzenlenmesi ve Temsil
  • Şirket Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin İptal Davaları
  • Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmazlıklar
  • Sigorta Sözleşmeleri, Can ve Zarar Sigortaları ve Bunlara İlişkin Başvurular, İşlemler, Tazminat Davaları
  • Kıymetli Evrak
  • Menfi Tespit Davası